БРОШУРА ЗА РОДИТЕЉЕ

 Предшколска установа учествује у пројекту “Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу”. У оквиру тог пројекта креиране су брошуре за родитеље у циљу подстицања сарадње предшколске установе са породицом. Брошуре можете погледати и преузети на следећем линку: https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2/view    Молимо Вас да попуните упитнике о брошурама за повртану информацију организаторима пројекта. Хвала! 

УЧИМО И МЕЊАМО ПРАКСУ

 Промо видео видео-обука пројекта “Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу”, у коме учествује установа: 
https://drive.google.com/file/d/10fCghAVyLCoyZp-kJ_nlAhzSMZGONo3T/view?usp=sharing