Поводом светског дана заштите животне средине, 05.06.2019. године награђени смо у Сремским Карловцима у акцији “За чистије и зеленије школе у Војводини”

У објекту “Лела Радуљ” постављен је нови реквизит за развој деце. Средства за набавку новог реквизита  обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, а већим делом од локалне самоуправе


Предшколска установа формирала је комисију за упис деце за школску 2018/19 годину. Уписом деце за ову школску годину задовољене су потребе деце и породице на територији општине Бела Црква. Радно време установе је од 05:30 до 16:30 чиме је такође вођено рачуна да се одговори потребама родитеља, старатеља. Септембар месец је пре свега предвиђен за адаптацију и привикавање деце на нову средину уз безброј активности и садржаја који се остварују у установи. Набављен је дидактички материјал, средства и играчке. Почетком октобра обележавамо “Дечју недељу” кроз разноврсне активности. Организовали смо представу за децу где смо се дружили са глумцима и учествовали у представи. У сарадњи са секцијом за безбедност деце у саобраћају одржана су предавања у свим објектима наше установе.