П.У. “Анђелка Ђурић” данас има три објекта у Белој Цркви

који се баве непосредним васпитно-образовним радом. Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно здравствена и социјална заштита деце.

Објекат 1, такозвани Данфот, смештен је у улици 1. Октобра ББ, и то је централна зграда. Објекат је наменски грађен и задовољава услове за обављање васпитно-образовног рада, превентивно здравствене заштите, неге и исхране деце. Објекат 1 врши услугу целодневног боравка деце, и у њему има 5 узрасних група:


  • јаслена група деце од једне до три године
  • млађа група деце од три до четири године
  • две средње групе деце од четири до пет година
  • старија група деце од пет до седам година

image

    Установа ради од 6:00 до 15:30 часова. Радно време установе одређује се у сарадњи са родитељима и њиховим потребама као и са локалном самоуправом. Објекат има велики хол који служи за одржавање приредби и физичких активности у току зимских дана, у холу су смештени ормарићи који служе за одлагање дечје гардеробе и обуће. Има 4 радне собе опремљене намештајем и кутићима који су прилагођени деци. Собе су светле, окречене светлим бојама, подови су обложени паркетом и теписима. У објекту 1 смештена је кухиња за припремање хране из целодневог боравка. У објекту је канцеларија за административно-правне пислове као и канцеларија директора. Објекат има велико травнато двориште опремљено реквизитима који задовољавају потребе деце за разноврсним облицима кретања и обављања физичких активности и игре.


    Објекат 2, Лела Радуљ, ненаменски грађен објекат, који је реновиран и прилагођен условима за делатност васпитно-образовног рада, превентивне здравствене и социјалне заштите, неге и исхране деце. Објекат се налази у улици 1. Октобра 21. Објекат је адаптиран и тако да испуњава услове у погледу простора, опреме, наставних средстава, васпитача и броја деце, тако да предшколска установа може да обавља делатност предшколског васпитања и образовања у полудневном боравку. У објекту има три васпитне групе у којима се реализује припремни предшколски програм. Објекат има два мања хола, три радне собе које су опремљене намештајем, кутићима, дидактичким материјалом који су прилагођени деци. Објекат има велико, лепо двориште са пуно зеленила, са пешчаником и реквизитима који су прилично дотрајали али који се користе за физичке активности деце у сваком тренутку када за то има услова.


  Објекат 3, Чика Јова Змај, ненаменски грађен објекат, такође адаптиран и прилагођен условима за обављање делатности васпитно-образовног рада, превентивне здравствене заштите, социјалне заштите, неге и исхране деце. Објекат испуњава услове у погледу простора, опреме и наставних средстава васпитача и броја деце за обављање припремног предшколског програма. Објекат има три групе у којима се реализује припремни предшколски програм.


   Школске 2015-2016 године у објектима у Белој Цркви уписано је 199. деце, и то у Данфоту 87, Лела Радуљ 64 и Чика Јова Змај 48.

    Школске 2015-2016 први пут у Објекту 1, Данфот, у целодневном боравку, нисмо могли да упишемо сву заинтересовану децу због ограниченог капацитета установе, самим тим, први пут имамо листу чекања за упис. Одређени су критеријуми помоћу којих се бодују деца која су на листи чекања па чим се створе услови за упис уписује се дете које има највећи број бодова.


    У насељеним местима где се такође обавља делатност предшколског васпитања и образовања и исхране деце у полудневном боравку, где се такође реализује припремни предшколски програм, поједини објекти су при школи, као што је случај у Крушчици, Црвеној Цркви, Дупљаји, Банатској Паланци и Врачев Гају, а у осталим селима, Кусићу, Јасенову и Гребенцу вапитно образовни рад одвија се у објектима који су адаптирани за те делатности и нису при школама. Објетни испуњавају услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и у појединим селима и бројем деце, мада у појединим селима имамо мањи број деце него што је предвиђено нормативом. Свако насељено место, у оквиру свог објекта, има и део дворишта који је опремљен реквизитима који су углавном дотрајали и нема их довољно. Васпитно образовни рад одвија се по планираном режиму дана, где су заступљене све активности предвиђене планим и програмом. Школске 2015/2016 године у објектима у насељеним местима уписано је 102. деце.


Режим дана у полудневном боравку:

07:30 – 08:00пријем деце
08:00 – 08:45слободне активности
08:45 – 09:15прва обавезна (усмерена) активност
09:15 – 09:30
рекреативна пауза
09:30 – 10:00друга усмерена активност
10:00 – 10:30ужина
10:30 – 12:00слободне активности
од 12:00одлазак деце кући

RASPORED