Табеларни приказ уписане деце по објектима у школској 2017/18 


Адаптација ново уписане деце протекла је уобичајено. У свим објектима обележена је дечија недеља кроз безброј активности. 

Октобра месеца обележена је дечија недеља