Целодневни боравак

 • 5:30 – 7:30 / Пријем деце
 • 8:00 – 8:30 / Доручак
 • 8:30 – 8:45 / Хигијенске навике
 • 8:45 – 9:00 / Припремa за пројектну активност
 • 9:00 – 9:30 / Пројектна активност
 • 9:30 – 10:00 / Ужина
 • 10:00 – 10:30 / Слободне рекреативне активности
 • 10:30 – 11:00 / Пројектна активност
 • 11:00 – 11:30 / Слободне активности у дворишту (шетња, посета, припрема за ручак…)
 • 11:30 – 12:00 / Ручак
 • 12:00 – 12:30 / Припрема за спавање
 • 12:30 – 14:30 / Спавање
 • 14:30 – 15:30 / Одлазак деце кући

Полудневни боравак

 • 07:30 – 08:00 / Пријем деце
 • 08:00 – 08:45 / Слободне активности
 • 08:45 – 09:15 / Пројектна активност
 • 09:15 – 09:30 / Рекреативна пауза
 • 09:30 – 10:00 / Пројектна активност
 • 10:00 – 10:30 / Ужина
 • 10:30 – 12:00 / Слободне рекреативне активности
 • 12:00 / Одлазак деце кући