• КУСИЋ – ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА 1
  • КРУШЧИЦА – САВЕ МУНЋАНА 45
  • ВРАЧЕВ ГАЈ – МАРКА СТОЈАНОВИЋА 222
  • ЈАСЕНОВО – МАРШАЛА ТИТА 50
  • ДУПЉАЈА – 2. ОКТОБРА 78
  • БАНАТСКА ПАЛАНКА – ДУНАВСКА 25
  • ГРЕБЕНАЦ – ФИСКУЛТУРНА 75
  • ЦРВЕНА ЦРКВА – СТАНКА ДРАГАНА 10