Вртић у Белој Цркви ради још од 1877. године, тачније 20. јануара 1877. када је Роза Уранек отворила “Дечје забавиште” по Фребеловом систему. Од тада он мења своју организацију, обим и мрежу објеката прилагођавајући потребама житеља општине и материјалним могућностима финансијера. Вртићи су били у стамбеним кућама које су прилагођене за рад са малом децом. Први наменски зидан објекад који је Бела Црква добила био је 1976. године.

Већина објеката располаже са властитим двориштима, а поједини објекти налазе се уз склопу основних школа, чији простор и користе.